(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

14 lut 2023

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim (possessive pronouns) 

Czym jest zaimek? Najprościej mówiąc to wyraz, którym zastępujemy inną część mowy, na przykład rzeczownik. Robimy to między innymi po to, aby urozmaicić zdanie. Istnieje wiele rodzajów zaimków i chociaż nie są one trudne do nauki, to mogą na jej początku narobić nam trochę kłopotów. Niewątpliwym plusem jest to, że w języku angielskim zaimki są używane bez przerwy, co może przyśpieszyć ich naukę. Czas na zaimki dzierżawcze w języku angielskim.

zaimki dzierżawcze angielski

Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns) – podstawowe zasady

Wyróżniamy następujące zaimki w języku angielskim:

W tym tekście zajmiemy się zaimkami, który określają przynależność, czyli zaimkami dzierżawczym. Possessive pronouns, często mylone są z przymiotnikami dzierżawczymi, dlatego warto zaznaczyć, kiedy używamy zaimków, a kiedy przymiotników w kontekście przynależności.

Zaimek dzierżawczy występuje zamiast rzeczownika, np.:

– Is this your dog? – Yes, it’s mine.– Czy to twój pies? – Tak, mój.

Przymiotnik dzierżawczy występuje razem z rzeczownikiem, np.:

This is my dog.To mój pies.

Warto zapamiętać, że w odróżnieniu od polskich zaimków – zaimki angielskie są nieodmienne, dlatego lista polskich zaimków dzierżawczych jest dużo dłuższa, niż angielskich. Weźmy przykładowo zaimek „mine”. W języku polskim słowo „mine” możemy przetłumaczyć na mój, moja, ma, moje, me, moi, mojego, mego, mojemu, memu, moim, mym, mojej, mej, moją, mą, mojego, mego, mojemu, memu, moim, mym, moich, mych, moimi, mymi. Podobnie będzie z innymi zaimkami.

Zaimki zastępują rzeczowniki, warto też wiedzieć, że w zdaniu mogą one pełnić funkcję zarówno podmiotu, jak i dopełnienia. 

W języku angielskim zaimki te często łączą się ze słowem „of”, tworząc razem konstrukcję, którą można przetłumaczyć jako „jeden z”, „jedni z”:

Running is a favorite activity of mine.Bieganie jest jedną z moich ulubionych aktywności.

Lista zaimków dzierżawczych w angielskim

Poniżej znajduje się pełna lista zaimków dzierżawczych:

minemój, moja, moje itd.
yourstwój, twoja, twoje itd.
hisjego
hersjej
itsjego, tego (używane w kontekście przedmiotów i zwierząt, jednak niezbyt często stosowane)
oursnasz, nasza, nasi itd.
yourswasz, wasza, wasi itd.
theirsich

Forma „its” nie jest zbyt często stosowana w odniesieniu do typowych elementów, z jakimi forma nijaka się łączy. Jednak pojawia się ona w połączeniu z „own”, tworząc formę „własny”, „swój własny”, np.:

The baby curled up in its own bed and went to sleep.Dziecko położyło się w swoim łóżku i zasnęło.

Przykłady zdań z zaimkami dzierżawczymi

Chcąc dobrze zrozumieć istotę zaimków dzierżawczych, warto spróbować na bazie prostych zdań, tworzyć ich analogiczne odpowiedniki jednakże już z zastosowaniem zaimków określających przynależność.

I have got a dog.That dog is mine.
Mam psa.Ten pies jest mój.
You have a bike. That bike is yours.
Ty masz rower. Ten rower jest twój.
He has a book. That book is his.
On ma książkę.Ta książka jest jego.
She has a doll. That doll is hers.
Ona ma lalkę.Ta lalka jest jej.
We have a car.That car is ours.
My mamy samochód.Ten samochód jest nasz.
They have a game console. That game console is theirs.
Oni mają konsolę do gier.Ta konsola do gier jest ich. 

Gdy już to opanujemy, można przejść do innych zdań, bardziej rozbudowanych zdań, w których wykorzystany jest zaimek dzierżawczy:

Are your sandwiches in the bag? Mine are still on the table.Czy twoje kanapki są w torbie? Moje są wciąż na stole. 
Our home is very old, but so is theirs.Nasz dom jest bardzo stary, ale ich także.
His novel is much more interesting than hers.Jego nowela jest dużo bardziej interesującą, niż jej.
The coat on the right is his.Ten płaszcz po lewej jest jego.
I think ours is much better.Myślę, że nasz jest dużo lepszy. 

Zaimki dzierżawcze – podsumowanie

Zaimki dzierżawcze pozwalają wskazać nam przynależność (np. do kogo należy dana rzecz). Można je w łatwy sposób opanować, wykorzystując do nauki pokazane powyżej przykłady lub rozpoczynając kurs angielskiego online z native speakerem. Po prostu uzupełniajmy za ich pomocą zdania i twórzmy ich nowe wersje. Warto też zapamiętać, kiedy w zdaniu używane są zaimki, a kiedy przymiotniki dzierżawcze. 

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.