(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

Polityka prywatności i cookies

I. Polityka prywatności

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy https://talkback.pl/ (dalej: „Serwis”).
 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Serwisu  jest Rachel Morawiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Talkback Rachel Morawiec z siedzibą przy ul. Słowików 17 (42-677 Szałsza), NIP: 6312626876, Regon: 241857834, e-mail: leah@talkack.pl (dalej: „Administrator”).
 1. Celem ułatwienia Ci odbioru niniejszej polityki używamy następujących skrótów:
 • RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • UŚUDE- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
 1. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
CelPodstawa prawnaCzas
Wykonanie umowy (korzystanie z Serwisu) art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest UżytkownikDo czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem (czas korzystania z Serwisu). Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika
Przesyłanie informacji handlowychArt. 10 UŚUDE- dobrowolna zgodado czasu wycofania zgody
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: Administrator, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 3. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów, w tym RODO.
 4. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 5. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

II. Polityka plików cookies

 1. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony internetowej. 
 2. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu, aby uczynić korzystanie z niego było dla Ciebie funkcjonalne i przyjazne. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji sposobu korzystania z Serwisu internetowego
 3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisu.
 1. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie akceptują pliki cookies, ale możesz łatwo dostosować jej poprzez zmianę ustawień. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach  przeglądarek w tym między innymi: