(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

04 sty 2023

Język angielski na poziomie C2 (Proficient) – co należy umieć?

Certyfikaty języka angielskiego to dokumenty potwierdzające naszą znajomość języka na określonym poziomie. Według systemu klasyfikacji zaawansowania językowego przygotowanego przez The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) najwyższym z poziomów zaawansowania jest angielski na poziomie C2. Aby potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego na tym poziomie, musimy zdać egzamin C2 Proficiency (CPE) znany także jako Certificate of Proficiency in English (CPE). Co należy umieć, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem? Odpowiedź znajdziecie w poniższym tekście.

angielski na poziomie c2

Jak określić swój poziom języka angielskiego?

W jaki sposób określić swój poziom zaawansowania językowego? Przede wszystkim warto wypełnić jeden z dostępnych w sieci testów pozwalających w prosty sposób ocenić umiejętności językowe. Wynik takiego testu nie zawsze musi być jednak w 100% reprezentatywny, dlatego warto skonsultować go z lektorem języka lub native speakerem. Po przeprowadzonej z nami rozmowie uzupełnionej właśnie takim testem nauczyciel jest w stanie określić to, w jakim stopniu posługujemy się językiem angielskim. Określenie poziomu to podstawa do ustalenia dalszego kierunku i sposobu nauki, który przyniesie najlepsze i najszybsze wyniki. 

Umiejętności na poziomie angielskiego C2 – co powinniście umieć?

Egzamin C2 (Proficient) jest potwierdzeniem naszej wiedzy językowej. Dzięki certyfikatowi możemy dostać się na studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie. Dokument ten akceptowany jest przez wiele międzynarodowych korporacji oraz organizacji, poświadcza on wiedzę pozwalającą prowadzić negocjacje biznesowe. By go zdobyć, musimy wykazać się między innymi umiejętnością zrozumienia praktycznie wszystkiego, co czytamy i słyszymy w języku angielskim. Dotyczy to zarówno języka akademickiego, biznesowego, jak i mowy potocznej. To nie koniec – osoba z wiedzą na tym poziomie musi umieć prowadzić dyskusje na złożone tematy. Bardziej szczegółowy opis znajduje się poniżej:

Słuchanie na poziomie C2:

 • rozumienie jakichkolwiek wypowiedzi mówionej i słuchanej, w tym wypowiedzi „na żywo”, czy też przekazywanej za pomocą mediów, nawet przy szybkim tempie mówienia,
 • wychwytywanie niuansów językowych i rozumienie mowy potocznej, 
 • pełne zrozumienie programów telewizyjnych i filmów.

Czytanie na poziomie angielskiego C2:

 • rozumienie długich i złożonych tekstów: artykułów prasowych, literatury pięknej, podręczników, artykułów specjalistycznych,
 • dostrzeganie różnic w stylach literackich, zrozumienie tekstów abstrakcyjnych i skomplikowanych językowo,
 • czytanie ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych, biznesowych, zawierających słownictwo branżowe, często niszowe.

Pisanie na poziomie C2: 

 • tworzenie długich, rozbudowanych, dobrze skonstruowanych tekstów, napisanych w dopasowanym do odbiorcy lub celu stylu, w których piszący potrafi przedstawić swój punkt widzenia, podeprzeć tezę,
 • pisanie prac specjalistycznych, esejów, prac naukowych, streszczenia utworów literackich,
 • pisanie maili, listów, esejów, opowiadań, raportów dopasowanych stylem wypowiedzi do odbiorcy i zawierających złożone problemy i zagadnienia, które przedstawiane są w taki sposób, by ułatwić odbiorcy ich zrozumienie.

Mówienie na poziomie angielskiego C2:

 • tworzenie płynnych i spontanicznych wypowiedzi, bez potrzeby szukania i dobierania synonimów słów i wyrażeń, których się nie zna,
 • branie udziału w każdej rozmowie i dyskusji nawet na tematy specjalistyczne i abstrakcyjne,
 • używanie języka w sposób płynny, wykorzystując idiomy, wyrażenia potoczne, zwroty z języka branżowego i specjalistycznego dopasowane do odbiorców,
 • formułowanie idei i opinii, tworzenie własnych myśli i umiejętne ich bronienie,
 • prowadzenie rozmowy w taki sposób, że nawet gdy okaże się, że mamy braki, to możemy użyć innych sformułowań, tak że rozmówcy są praktycznie nieświadomi tych braków,
 • kończenie wypowiedzi konkluzją, puentą.

Angielski na poziomie C2 – dodatkowo umiejętności:

 • ma szeroki zakres słownictwa (około 40 tys. słów),
 • łatwo dobiera słownictwo do prowadzonych rozmów i pisanych tekstów, jest w stanie biegle przeskakiwać pomiędzy tematami rozmów,
 • jest w stanie prowadzić rozmowę zarówno na tematy ogólne, jak i związane z nauką, pracą, czasem wolnym, potrafi rozpoczynać i prowadzić prelekcje, szkolenia,
 • posługuje się zaawansowanymi strukturami gramatycznymi typowymi dla czasów takich jak Past Perfect Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future in the Past,
 • rozumie wypowiedzi native speakerów i sama porozumiewa się na podobnym poziomie zaawansowania,
 • może ćwiczyć akcent, by jeszcze „ładniej” mówić po angielsku. 

Egzamin na poziomie C2 Proficiency – gdzie zdawać?

Aby przystąpić do egzaminu, należy zgłosić się do jednej z autoryzowanych placówek egzaminacyjnych, gdzie testy odbywają się cyklicznie. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, wymagane jest jeszcze wniesienie opłaty, która oscyluje w okolicach 700 zł. 

Egzamin C2 Proficiency składa się z czterech części i trwa około czterech godzin. Pierwszego dnia uczestnicy biorą udział w trzech etapach:

 • Reading and Use of English – czyli czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym, 
 • Writing – czyli część sprawdzająca umiejętności pisemne, która przeważnie polega na napisaniu eseju lub wypracowania na zadany temat,
 • Listening – czyli słuchanie, które sprawdza umiejętności rozumienia nagrań, rozmów telefonicznych itp.

Etap czwarty odbywa się w innym dniu i jest to Speaking, czyli rozmowa, do której przystępujemy w parze z innym kandydatem. Ta część odbywa się w obecności dwóch egzaminatorów. 

Test CPE przewiduje trzy oceny pozytywne (A, B, C). Aby go zdać i otrzymać najniższą ocenę zaliczającą, czyli C, należy zgromadzić 60% punktów ze wszystkich czterech części egzaminu. 

Czy nauka na poziomie C2 z native speakerem to dobry pomysł?

Aby uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie C2, musimy wykazać się wiedzą na poziomie równym lub zbliżonym do poziomu wiedzy właśnie native speakerów. Oznacza to, że angielski online z native speakerem będzie wręcz wskazany. Dzięki takim zajęciom nie tylko łatwiej przygotujemy się do egzaminu, ale także będziemy mogli podszlifować akcent i poznawać mowę potoczną, żargon, a nawet słownictwo specjalistyczne.

Angielski C2 – podsumowanie

Osiągnięcie biegłości językowej na poziomie C2 wymaga od kursanta wielu godzin pracy i intensywnej nauki. To naprawdę wymagająca podróż, której cel bywa bardzo odległy, jednakże jeśli nie poddamy się zbyt wcześnie i skorzystamy z pomocy odpowiednich osób, w tym lektorów i native speakerów, to z pewnością uda nam się go osiągnąć. Wysiłek przyniesie wymierne korzyści w postaci wymarzonej pracy czy też studiów. Dodatkowo nigdy nie znajdziemy się w sytuacji, w której nie będziemy w stanie odpowiedzieć na zadane po angielsku pytania i zrozumiemy każdy tekst lub film, a to znacznie ułatwia kontakt z literaturą i sztuką.

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.