(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

26 sty 2023

Zaimki wskazujące w języku angielskim

Zadaniem zaimków jest zastąpienie rzeczownika w zdaniu, tak aby nie powtarzać go po raz kolejny. Zaimków, zarówno w języku polskim, jak i angielskim jest wiele i każdy z nich ma inne funkcje. Zaimki osobowe zastępują osoby, zaimki dzierżawcze opisują przynależność. Wyróżniamy jeszcze zaimki osobowe w formie dopełnienia, zaimki zwrotne, wzajemne, nieokreślone i wskazujące. I dziś właśnie zajmiemy się zaimkami wskazującymi.

zaimki wskazujące angielski

Lista zaimków wskazujących w języku angielskim

Wśród wszystkich zaimków w języku angielskim, zadaniem zaimków wskazujących jest określenie położenia rzeczowników, czyli osób, rzeczy, ale też roślin i zwierząt. Przygodę z nimi zaczyna się dość wcześnie, bo już na poziomie A1. Samych zaimków wskazujących nie jest bardzo wiele, a zasady ich używania są bardzo proste.

Zaimki wskazujące w liczbie pojedynczej

thisten, ta, to
thattamten, tamta, tamto

Przykładowe zdania:

This is my favorite book.To jest moja ulubiona książka.
I am looking at this picture of my family.Patrzę na zdjęcie mojej rodziny. 
We saw that movie last week.Widzieliśmy ten film w ubiegłym tygodniu.
Can you pass me that pen?Czy możesz podać mi ten długopis?

Zaimki wskazujące w liczbie mnogiej

theseci, te
thosetamci, tamte

Przykładowe zdania:

These are my keys. I always keep them in my pocket.Te klucze są moje. Zawsze trzymam je w kieszeni.
These cookies are for the birthday party.Te ciasteczka są na imprezę urodzinową.
Those are my brother’s shoes.Tamte buty są mojego brata.
Those earrings on the shelf are mine.Tamte kolczyki na półce są moje.

To, jakiego zaimka wskazującego użyjemy, zależy od liczby i odległości opisywanej rzeczy, osoby, rośliny itd. od nas. Zatem, jeśli coś jest blisko, na wyciągnięcie dłoni, używamy zależnie od liczby: „this” lub „these”. Jeśli coś jest dalej, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, to należy użyć „that” lub „those”. Zatem:

liczba pojedynczaliczba mnoga
bliskothisthese
dalekothatthose

Oczywiście w jednym zdaniu można używać wielu zaimków, zależnie od kontekstu wypowiedzi:

I am going to buy this shirt and that jacket. Zamierzam kupić tę koszulę i tamtą kurtkę.
This is my favorite restaurant and these are my favorite dishes.To jest moja ulubiona restauracja, a te dania lubię najbardziej.
That is the best movie I have seen in a long time and those are the best actors in it.To najlepszy film, jaki widziałem od dawna, a ci aktorzy są po prostu najlepsi.

Zaimki „this” and „that” dodatkowo mogą być używane do opisu czegoś, co wydarzyć się może w niedalekiej przyszłości, np.:

This is going to be a great party.To będzie świetna impreza.

Z kolei „these” i „those” również mogą być używane w kontekście przyszłości, ale znacznie odleglejszej: 

I’m looking forward to those vacations we have planned.Czekam na te wakacje, które zaplanowaliśmy.

Freddie Mercury z Queen śpiewał hitową piosenkę, w której właśnie skorzystano z zaimków osobowych w kontekście przyszłości: 

Those were the days of our lives
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but
one thing is true
When I look and I find I still love you(…)
These days are all gone now but some things remain
When I look and I find no change
„To były dni naszego życia
Złych rzeczy w życiu były tak mało
Te dni minęły, ale jedno jest pewne
Kiedy patrzę i znajduję, że wciąż cię kocham(…)
Te dni minęły, ale niektóre rzeczy pozostały
Kiedy patrzę i nie znajduję zmiany”

Zaimki wskazujące mogą być też używane w odniesieniu do wydarzeń lub sytuacji:

This is a problem we need to solve.To jest problem, który musimy rozwiązać.
This is a decision that I have been thinking about for a long time.To jest decyzja, o której myślę od dawna.
These are all the challenges that we have faced in this year.To są wszystkie wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć w tym roku.

Zaimki wskazujące – miejsce w zdaniu

Czasem warto znać (swoje) miejsce w szeregu, zwłaszcza w kontekście sztywnych zasad gramatycznych. Zaimki wskazujące mają konkretne umiejscowienie w zdaniu i muszą one występować przed rzeczownikiem lub przymiotnikiem:

This car is mine. I bought it last year.Ten samochód jest mój. Kupiłem go rok temu.
That house is too big for my family.Tamten dom jest za duży dla mojej rodziny.
These apples are delicious.Te jabłka są pyszne.
Those days were the worst.Tamte dni były najgorsze.

Mogą też występować przed liczebnikiem:

This one looks interesting.Ta jedna wygląda interesująco.
That one is broken.Tamta jedna jest zniszczona.
I will take these four red flowers.Wezmę te cztery czerwone kwiaty.
Those two countries are very similar.Tamte dwa kraje są bardzo podobne.

Samodzielnie występują, gdy zrozumienie kontekstu użycia rzeczownika jest proste:

I’ll always remember this.Zawsze to będę pamiętać.
I didn’t ask for these.Nie prosiłam o to.

Najważniejsze zasady dotyczące zaimków wskazujących

O zasadach użycia zaimków wskazujących już wiemy wszystko, natomiast warto utrwalić, jak należy je swobodnie stosować, by poprawiać zarówno angielski pisany, jak i mówiony.

W zdaniu „This is my friend, Daniel. He is a teacher” zaimek „this” używany jest do przedstawienia osoby, którą mamy w pobliżu.

„That is the house I grew up in. It holds a lot of memories for me”, zaimek wskazuje konkretne miejsce, które pokazujemy, ale które nie jest „na wyciągnięcie ręki”.

Analogicznie postępujemy w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej. Warto wspomnieć, że „this”, „that”, „these” i „those” występują w różnych czasach i śmiało mogą być łączone z czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi.

Zaimki wskazujące dotyczą też osób, których nie widzimy:

Is that you?Czy to ty?

Stosuje się je także w wyrażeniach:

That’s great!To wspaniałe.
That’s fantastic!To fantastyczne.
That’s nice!To miłe.
That’s right!To prawda.
That’s it.To jest to.

Zaimki wskazujące w zdaniach – przykłady

Zasady gramatyki najlepiej prezentują się na przykładach, zatem czas na kilka dodatkowych zdań z użyciem zaimków wskazujących:

This is the only way to get to the beach.To jest jedyna droga, którą można dojść na plażę.
That is the chair grandpa always sits in. To jest krzesło na którym dziadek zawsze siada.
These are the medicines you need to take.Te leki musisz zabrać.
Those are the boots I wore to the party.Tamte buty nosiłem na imprezie.

Zaimki wskazujące w angielskim – podsumowanie

Najważniejsze, co należy zapamiętać w przypadku zaimków wskazujących, to to, że używa się ich w zależności od liczby oraz bliskości. Chcemy też zaznaczyć, że w wymowie między „this” i „these” jest naprawdę niewielka różnica, a wiele zależy od tego, czy zaimek dotyczy liczby pojedynczej, czy liczby mnogiej. Zaimki wskazujące na pewno będzie łatwiej opanować, gdy usłyszymy native speakera, wybierając konwersacje z native speakerem online w TalkBack.

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.