(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

21 lis 2022

Past Perfect Continuous – budowa, zastosowanie, przykłady

Czas Past Perfect Continuous jest czasem, który często sprawia nam wiele trudności podczas nauki. Dzieje się tak dlatego, że brak jest jego odpowiednika w języku polskim. Jednak warto zauważyć, że czasy z grupy Perfect mają to do siebie, że wydają się bardzo skomplikowane, a tymczasem wystarczy pamiętać o kilku zasadach, by łatwiej je przyswoić i lepiej zrozumieć. W poniższym tekście skupimy się na czasie Past Perfect Continuous – na jego budowie i zastosowaniu.

past perfect continuous

Czas Past Perfect Continuous – zastosowanie

W jakich sytuacjach używamy czasu Past Perfect Continuous? Past Perfect Continuous należy do grupy angielskich czasów przeszłych. Używamy go więc w przypadku czynności ciągłych dziejących się w przeszłości, które zaczęły się, nim miała miejsce inna czynność, która również jest czynnością przeszłą. Może brzmieć to trochę niejasno, dlatego dobrze jest się posłużyć przykładem. Rozłóżmy na części zdanie: „Gotowaliśmy obiad, zanim przyszli goście”. Stwierdzenie „gotowaliśmy obiad” mówi nam, że była to czynność ciągła (bo „gotowaliśmy”, a nie „ugotowaliśmy”) i miała ona miejsce w przeszłości. Drugą czynnością przeszłą, która miała miejsce, jest „zanim przyszli goście”. Czynność ta nastąpiła po rozpoczęciu „gotowania”. W czasie Past Perfect Continuous zdanie to brzmi: „We had been cooking dinner before the guests came.

Warto pamiętać też, że czas ten angielski czas używany jest także w czynnościach, w których nie trzeba podawać, jak długo one trwały, dopiero co się zakończyły i chcemy podkreślić efekty.

Budowa czasu Past Perfect Continuous – zdania twierdzące

Chcą zbudować zdanie twierdzące w czasie Past Perfect Continuous, należy połączyć kilka elementów:

Podmiot+had been+orzeczenie z końcówką -ing+reszta zdania 

Przykładowe zdania:

He was exhausted because he had been working all day.Był wyczerpany, ponieważ pracował cały dzień. 
He had been thinking about quitting his job for a while.Myślał o rzuceniu pracy od dawna.
They had been dating for a while when he suddenly proposed.Spotykali się już od pewnego czasu, gdy on nagle się oświadczył. 
I had been living in that house for twenty years before I moved to my new apartment. Mieszkałam w tym domu przez dwadzieścia lat, zanim wyprowadziłam się do mojego nowego apartamentu. 
We had been learning a lot before we took an exam.Uczyliśmy się dużo, zanim podeszliśmy do egzaminu.

Past Perfect Continuous – tworzenie pytań

Had+podmiotbeenorzeczenie z końcówką -ing+reszta zdania?

W przypadku pytań w Past Perfect Continuous następuje inwersja, a układ części zdania prezentuje się następująco:

Przykładowe zdania:

Had it been raining when you left the office?Czy padało, kiedy wyszedłeś z biura?
Had you been running here before?Czy biegałaś tu wcześniej?
Had she been eating anything before the surgery?Czy ona jadła coś przed operacją?
Had he been walking in his sleep?Czy on lunatykował?
Had they been working during the summer?Czy oni pracowali podczas lata?

Past Perfect Continuous – tworzenie przeczeń

Tworzenie przeczeń polega na dołożeniu do „had” zaprzeczenia, czyli not, dzięki czemu powstaje „had not been” lub w skrócie „hadn’t been”. Wygląda to następująco:

Podmiot+had been+orzeczenie z końcówką -ing+reszta zdania 

Przykładowe zdania:

I hadn’t been studying French for very long before I moved to France.Nie uczyłam się dużo francuskiego, zanim przeprowadziłam się do Francji.
We hadn’t been working there for a long time when they decided to close the company.Nie pracowaliśmy tam przez długi czas, kiedy oni zdecydowali się, że zamkną firmę.
She hadn’t been waiting here for long when he arrived.Nie czekała tu długo, kiedy on przyjechał.
I hadn’t been eating properly when I caught a cold. Nie jadłem właściwie, kiedy złapałem przeziębienie. 
He hadn’t been sleeping for a while when there was a knock at the door.Nie spał już jakiś czas, kiedy usłyszał pukanie do drzwi.

Przykłady zdań w Past Perfect Continuous

Poniżej znajduje się tabelka z dodatkowymi przykładami. Warto się z nimi zapoznać, by utrwalić wiedzę na temat czasu Past Perfect Continuous: 

We hadn’t been living in this apartment when our son was born.Nie mieszkaliśmy w tym apartamencie, kiedy nasz syn się urodził.
Had he been doing his exercises before lessons?Czy on robił ćwiczenia przed lekcjami?
She had been working as a flight attendant for 5 years when she decided to quit.Ona pracowała jako stewardesa przez 5 lat, kiedy zdecydowała się rzucić tę pracę. 
We hadn’t been explaining anything to anyone about the accident.Nie wyjaśnialiśmy nic nikomu o tym wypadku
Had your cat been sleeping all day?Czy Twój kot spał cały dzień?
I had been swimming so I was tired. Pływałam, więc jestem zmęczona. 
How long had he been waiting before the doctor talked to him?Od jak dawna czekał, zanim lekarz z nim porozmawiał?
Granny had been sleeping for only 30 minutes when  the doorbell woke her up.Babcia spała tylko 30 minut, gdy obudził ją dzwonek do drzwi. 

Podsumowanie

Znając zasady tworzenia oraz zastosowanie czasu Past Perfect Continuous, zostaje nam już tylko jedno: trzeba go używać. Czas ten często stosowany jest w mowie i w piśmie, zarówno w kontaktach zawodowych, jak i w prywatnych. Warto skorzystać z pomocy native speakera wybierając kurs angielskiego online, który wraz z nami przećwiczy użycie tego czasu podczas konwersacji. 

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.