(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

23 cze 2023

Okoliczniki czasu w języku angielskim

Zarówno w języku polskim, jak i angielskim okolicznik czasu pozwala na określenie czasu trwania czynności lub zdarzenia. W języku angielskim dodatkowo okoliczniki te pomagają nam zidentyfikować czas, z którym mamy do czynienia. Poniżej znajduje się lista okoliczników czasu wraz z przypisanymi do nich czasami.

okoliczniki czasu angielski

Lista okoliczników czasu w języku angielskim

Okoliczniki czasu w języku angielskim najłatwiej i najlepiej pogrupować według czasów, w których ich używamy.

 • I tak w czasie Present Simple, który mówi o czynnościach, które wykonujemy regularnie lub też opowiada o niezmiennych faktach możemy wymienić następujące okoliczniki czasu:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
alwayszawsze
usuallyzwykle
often, frequentlyczęsto
sometimesczasami
seldom, rarelyrzadko
hardly everprawie nigdy
nevernigdy
everkiedykolwiek
regularyregularnie
occasionallyokazjonalnie
from time to timeod czasu do czasu
every (day, month)każdego (dnia, miesiąca)
once in a whileraz na jakiś czas
 • W czasie Present Continuous opisujemy czynności, które wykonujemy w chwili mówienia (teraz), ale też, gdy mówimy teraz o czymś, co mamy zaplanowane w niedalekiej przyszłość. Typowe okoliczniki czasu dla Present Continuous, to:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
nowteraz
at the moment, at this momentw tej chwili
this second/this minutew tej sekundzie/minucie
currentlyobecnie, w tym momencie
right nowwłaśnie teraz
at presentteraz
nowadaysteraz
 • W Present Perfect, który jest czasem stosowanym, by opisać czynności przeszłe, trwające do teraz, napotkamy następujące okoliczniki czasu:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
everkiedykolwiek
nevernigdy
forprzez (okres czasu)
duringpodczas
sinceod
 • Czasy przeszłe nie odbiegają od reguły i tu także każdy z nich ma swoje, typowe dla niego okoliczniki czasu. I tak: czas Past Simple, który opisuje czynności przeszłe i zakończone w przeszłości związany jest z następującymi okolicznikami:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
ago (e.x. three years ago)(…) temu, np. trzy lata temu
in (2022, June)w (2022, czerwcu)
some time agojakiś czas temu
last (week, month)w zeszłym (tygodniu, miesiącu)
yesterdaywczoraj
 • W przypadku Past Continuous, który opisuje czynności przeszłe, niedokonane lub mówi o pewnym momencie w przeszłości, użyjemy następujących okoliczników czasu:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
yesterdaywczoraj
at o (+godzina)
whilepodczas gdy
whenkiedy
stillwciąż
all day/nightcały dzień/noc
all the timecały czas
 • Past Perfect, czyli czas zaprzeszły, pozwala lepiej ustalić chronologię wydarzeń przeszłych, opisując czynność, która odbyła się przed inną daną sytuacją przeszłą. Związany on jest następującymi okolicznikami czasu:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
beforeprzed
afterpo
byprzez
by the enddo końca
by the timedo czasu
whenkiedy
 • Zaś okoliczniki czasu w Past Perfect Continuous, który opisuje czynności, które miały miejsce w danym momencie w przeszłości, to:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
sinceod
forprzez
whenkiedy
beforezanim
all daycały dzień
 • Future Simple, którego należy używać, gdy mowa o spontanicznych decyzjach lub gdy opisywane są przypuszczenia i przewidywania, także do wyrażania obietnic i gróźb, także ma swoje okoliczniki czasu i są to:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
next następny
onw
tonightdziś wieczorem
tomorrowjutro
 • Future Continuous opisuje czynności, które będą trwać w jakimś momencie w przyszłości. Okoliczniki czasu to:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
this time next week/montho tej porze w przyszłym (tygodniu, miesiącu)
on (Friday at 8)w (piątek o 8:00)
tomorrow morningjutro rano
 • Future Perfect to czas, który nie jest zbyt często używany, a jego zadaniem jest opisywanie czynności, które zakończą się przed określonym momentem w przyszłości. Jego okoliczniki czasu to:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
byprzed
by the dimezanim
beforeprzed
whenkiedy
 • Future Perfect Continuous służy do  opisania czynności, która będzie trwała jakiś czas do danego momentu w przyszłości. Okoliczniki czasu, które występują w tym czasie, to:
Angielski okolicznik czasuTłumaczenie
do (poniedziałku)by (Monday)
do końca (przyszłego roku)by the end of the year
by next (week)do następnego (tygodnia)
do północyby midnight

Budowa zdań z okolicznikami czasu

Gramatyka każdego języka określa dokładnie zasady budowy zdań i „układ” poszczególnych jego części. W języku angielskim okoliczniki czasu także mają swoje miejsce.
I chociaż to nie jest reguła, to zazwyczaj okolicznik czasu pojawia się na końcu zdania. Bywa też, że postawimy go na początku wypowiedzi. Dlatego najlepiej zapamiętać jest jedną zasadę. Przede wszystkim chodzi o to, by nie oddzielać od siebie czasownika i dopełnienia. Właśnie dzięki niej możemy „ustawiać” okolicznik czasu zarówno na początku, jak i na końcu zdania:

W zeszłym tygodniu byliśmy we Włoszech.Last week we went to Italy
W zeszłym tygodniu byliśmy we Włoszech.We went to Italy last week.

Okoliczniki czasu w angielskich…czasach

Okoliczniki czasu pomogą nam w nauce języka, a dokładniej mówiąc czasów w języku angielskim. Wiedząc jakie okoliczniki pojawiają się, w konkretnym czasie dużo łatwiej jest nam go rozpoznać i użyć odpowiedniej, poprawnej formy. Dodatkowo kluczowe dla nas jest zrozumienie, kiedy używamy danego czasu. Mając tę wiedzę poradzimy sobie nawet z dużymi językowymi wyzwaniami. 

Okoliczniki czasu w angielskim – podsumowanie

Okoliczników czasu dobrze się jest nauczyć i zapamiętać, z jakimi czasami występują. Nie jest ich wiele, a ich znajomość nie tylko ułatwi nam komunikację, ale także poszerzy nasz zasób słownictwa. Ćwiczmy, twórzmy zdania, rozmawiajmy z native speakerem online, powtarzajmy, szukajmy ich w piosenkach czy tekstach, bo im głębiej zanurzymy się w język, tym szybciej i lepiej się go nauczymy. 

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.