fbpx

10 Kwi 2020

Past Simple – budowa, zastosowanie i ćwiczenia

Język angielski, a w szczególności gramatyka, mogą wydawać się czymś bardzo skomplikowanym. Słynne „16 czasów” to koszmar, który niejednemu uczącemu się języka angielskiego spędza sen z powiek. Istnieje przekonanie, że czasy angielskie są tak zawiłe, iż nie warto się ich uczyć, bo i tak nic z tego. Poznaliście już czas teraźniejszy prosty w artykule o Present Simple. Czas na kolej czas prosty, ale tym razem służący do opisywania przeszłości – czas Past Simple. Do dzieła!

past simple

Zastosowanie czasu Past Simple – kiedy używać?

Czas past Simple to czas gramatyczny, który odnosi się do wydarzeń z przeszłości. Warto pamiętać, że jest to czas dokonany, więc czynność/wydarzenie o której mówmy jest zamknięta i nie ma wpływu na wydarzenia z teraźniejszości. Często używany jest w narracji, kiedy opowiadamy o wydarzeniach w kolejności, w której się odbyły. Na przykład Juliusz Cezar dzięki Past Simple mógł powiedzieć:

„I came, I saw, I conquered.” – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Określenia czasu w Past Simple

Past Simple łatwo rozpoznać po określeniach czasu. Określenia charakterystyczne dla tego czasu to:

  • yesterday = wczoraj;
  • back then = kiedyś, wówczas;
  • a few minutes ago = kilka minut temu;
  • last year / Christmas / week / month = w zeszłym roku / w ostatnie Boże Narodzenie / w zeszłym tygodniu / w zeszłym miesiącu;
  • in 1980 = w 1980
  • after breakfast = po śniadaniu;
  • the other day = któregoś dnia, kilka dni temu.

Budowa czasu Past Simple

Past simple ma trzy główne zasady ogólne w tworzeniu konstrukcji zdań. Czas Past Simple budujemy następująco:

  1. PODMIOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ED/-D (czasowniki regularne). Ważne: W pytaniach i przeczeniach czasownik wraca do swojej pierwszej formy/bezokolicznika.
  2. PODMIOT + II FORMA CZASOWNIKA (tabelka z czasownikami nieregularnymi). Ważne: w pytaniach i przeczeniach czasownik wraca do swojej pierwszej formy/bezokolicznika.
  3. Czasownik ‘TO BE’(AM/IS/ARE) zamienia się na WAS/WERE o czym przeczytacie poniżej.

Jak widzicie konstrukcję zdań w czasie Past Simple warunkują dwie grupy czasowników: czasowniki regularne (z zasady te prostsze) oraz czasowniki nieregularne (które powodują ciarki na plecach). Przyjrzyjmy się oby dwóm grupom.

nauka angielskiego online

Czasowniki regularne w czasie Past Simple

W przypadku czasowników regularnych sprawa jest prosta gdyż w zdaniach twierdzących dodajemy do nich końcówkę -ed lub-d (jeżeli czasownik w formie podstawowej kończy się na e).

W innych przypadkach, gdy czasownik kończy się na -y, a zaraz przed nim jest spółgłoska, wyrzucamy y i dodajemy -ied np. try-tried, envy- envied.

Czasem musimy podwoić ostatnia literę i dopiero później dodać -ed, chodzi o czasowniki, które w podstawowej formie kończą się w następujący sposób (spółgłoska- samogłoska- spółgłoska) np. rob, jog (j-spółgłoska, o- samogłoska, g- spółgłoska)    

jog- jog+g+ed= jogged

W pytaniach i przeczeniach, w każdym z tych przypadków, czasownik wraca do swojej podstawowej formy/bezokolicznika. Sprawdźmy jak wygląda konstrukcja zdań w czasie Past Simple na poniższych przykładach:

Zdania twierdząceZdania przecząceZdania pytające
I worked as a waitress last summer.

I didn’t/did not work as a shop assistant last summer.

Did you work as a waitress last summer?

Where did you work last summer?
She loved him back then.

She didn’t/ did not love him back then.

Did she love him back then?

Didn’t she love him back then? (operator zaprzeczony)
Tworzenie zdań w Past Simple z czasownikami regularnymi

Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple

Wiadomo, że nauka czasowników nieregularnych w języku angielskim sprawiała i dalej sprawia wiele trudności. Wielu z nas pamięta nieszczęsne kartkówki, do których wykuwaliśmy trzy kolumny dziwnie brzmiących i wyrwanych z kontekstu słów. Ponieważ nie wymyślono doskonałej metody nauki czasowników nieregularnych, trzeba samemu ułatwić sobie to zadanie, zaufać swojemu zdrowemu rozsądkowi, ale też wyobraźni. Warto natomiast przyjrzeć się podobieństwom i różnicom, powtarzającym się schematom, można te pogrupować czasowniki nieregularne np. czasowniki jednosylabowe, a także nie bać się dziwnych skojarzeń. Wyobraźnia pomaga w zapamiętaniu;  np. cut-cut-cut (pokroić) czytane na głos może skojarzyć się z faktycznym odgłosem krojenia.

Poniżej przykłady użycia czasowników nieregularnych w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.

Zdania twierdząceZdania przecząceZdania pytające
I met him 2 years ago.I didn’t/did not meet him 2 years ago.Did you meet him 2 years ago?
She won on the lottery yesterday.Unfortunately, she didn’t/did not win the lottery yesterday.When did she win the lottery?
Tworzenie zdań z czasownikami nieregularnymi

Najważniejsze czasowniki nieregularne

Pełna tabelka czasowników nieregularnych w języku angielskim liczy kilkadziesiąt pozycji . Istnieje natomiast grupa czasowników nieregularnych, które po prostu trzeba znać. W nauce języka angielskiego będziecie je wykorzystywali bardzo często. Oto absolutny MUST jeśli chodzi o angielskie czasowniki nieregularne:

BezokolicznikI formaII formaTłumaczenie
bewasbeenbyć
becomebecamebecomezostawać
comecamecomeprzychodzić
getgotgotdostać
givegavegivendawać
gowentgoneiść
knowknewknownwiedzieć/znać
saysaidsaidmówić
seesawseenwidzieć
thinkthoughtthoughtmyśleć
Najważniejsze czasowniki nieregularne

Odmiana czasownika TO BE

Czasownik „TO BE” należy do grupy czasowników nieregularnych i w czasie Past Simple zamienia się na was/were, odpowiednio do osoby i liczby. W odróżnieniu od pozostałych czasowników nie wymaga operatorów did/didn’t, pytania tworzy się przez inwersję, a zdania przeczące poprzez dodanie not.

Zdania twierdząceZdania przecząceZdania pytające
I was at work last Friday.I wasn’t/was not at work last Friday.Was I at work last Friday?
You were in Spain last summer.You weren’t/were not in Spain last summer.Were you in Spain last summer?
He/she was your best friend in 2001.He/she wasn’t your best friend in 2001.Was he/she your best friend in 2001?
It was your favourite toy back then.It wasn’t your favourite toy back then.Was it your favourite toy back then?
We/you/they were at home after dinner.We/you/they weren’t at home after dinner.Were we/you/they at home after the dinner?
Odmiana czasownika TO BE

Podsumowanie

Kiedy używać czasu Past Simple?

Czas Past Simple (lub Simple Past) to czas przeszły prosty, czyli coś co się wydarzyło, było-minęło, zamknięta przeszłość. 

Charakterystyczne określenia czasu dla Past Simple to:

Yesterday, in 1990, last year, last summer, 5 years ago, 2 minutes ago.

Jak tworzyć zdania twierdzące w Past Simple?

Ten typ zdania budujemy poprzez połączenie podmiotu oraz czasownika w II formie w przypadku czasowników nieregularnych lub dodanie końcówki -ed/d w przypadku czasowników regularnych. Jeśli chcemy użyć określenia czasu, postawmy je na końcu zdania.

Czasownik regularny: I cooked an amazing dinner yesterday.

Czasownik nieregularny: You went to the store last Saturday.

Jak konstruować zdania pytające w Past Simple?

W budowie pytań w czasie Past Simple używamy operatora did do wszystkich osób. Warto pamiętać również o tym, że w pytaniach czasownik zawsze wraca do formy bezokolicznika.

Did you play football after breakfast?

Jak budować zdania przeczące w Past Simple?

W Past Simple zdania przeczące budujemy przez połączenie podmiotu, operatora didn’t i czasownika w formie bezokolicznika (podobnie jak w pytaniach).

I didn’t visit Florence last summer.

Czasownik TO BE

Szczególnym przypadkiem jest czasownik nieregularny to be, który w zależności od osoby zamienia się w was lub were. W przeczeniach dodajemy do niego not, a pytania tworzymy poprzez inwersję.

I was at school last week.

You weren’t at work yesterday

Was he at the concert last weekend?

Nagromadzenie zasad, pojęć oraz perspektywa uczenia się np. czasowników nieregularnych może przerażać. Należy jednak pamiętać, że to czy nauka języka będzie żmudnym wkuwaniem do kartkówki albo ciekawą przygodą, inwestycją w przyszłość czy też pasją, zależy od nas samych i naszego nastawienia.

kurs angielskiego online

Ćwiczenia czas Past Simple

Pod linkami poniżej znajdziesz ćwiczenie z zakresu Past Simple, a także klucz odpowiedzi do tego ćwiczenia. Powodzenia!

Pobierz ćwiczenie

Pobierz klucz odpowiedzi

Autor: Leah Morawiec, nauczycielka i właścicielka TalkBack.