(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

20 wrz 2021

Czas Future Perfect – budowa i zastosowanie

Czas Future Perfect nie ma odpowiednika w języku polskim. Uczą się go więc osoby będące już na wyższym poziomie zaawansowania językowego. Bywa on zawiły i zdarza się, że jest pomijany podczas nauki języka angielskiego na etapie szkolnym. Okazuje się, że nie jest on aż tak trudny do opanowania, a aby dobrze się nim posługiwać, wystarczy znajomość trzeciej formy czasownika. Przed lekturą warto przypomnieć sobie również zastosowanie i budowę omówionego już czasu Future Simple.

Future Perfect to czas dokonany i pomimo braku polskiego odpowiednika można się go nauczyć

Future Perfect ‒ zastosowanie

Czas Future Perfect należy do czasów przyszłych w języku angielskim. Jest to czas dokonany i pomimo braku polskiego odpowiednika, można go zrozumieć. Jak każdy czas dokonany (w tym przypadku przyszły dokonany) określa czynność, która skończy się w danym momencie w przyszłości, zanim zacznie się następna czynność. Tu ważna uwaga: należy dokładnie określić, kiedy ta czynność się kończy. 

→ Wpis, który może Cię zainteresować: Okoliczniki czasu w języku angielskim

Future Perfect służy więc do opisania czynności trwającej w konkretnym momencie w przeszłości, przykładowo:

By next month, they will have been living here for 20 years.W przyszłym miesiącu będą tu mieszkać 20 lat.
By the 5 pm it will have stopped raining.Do piątej po południu przestanie padać.
I will have finished my book by next month.Skończę moją książkę do przyszłego tygodnia.

Czasu Future Perfect używamy także, gdy zachodzi przypuszczenie, że dana czynność jest już wykonana, np.

She will have landed by now.Ona powinna już wylądować.
By the time you read this she will have left.Gdy to będziesz czytać, ona już odejdzie.
You will have gotten your passport by the time.Będziesz miał paszport na czas.

Warto też poznać i zapamiętać charakterystyczne dla tego czasu zwroty określające momenty w czasie:

ByDo By tomorrow I will not have finished this paper.Nie skończę tej pracy do jutra.
BeforeZanim, przedBefore mid‑afternoon he will probably have crawled out of bed. Prawdopodobnie wyczołga się z łóżka jeszcze przed późnym popołudniem.
By the timeDo czasu, zanimBy the time you wake up, he will have cooked breakfast for you.Jeszcze zanim się obudzisz, przygotuje dla Ciebie śniadanie.
By the end ofPrzed końcemShe will have gotten her diploma by the end of this semester. Zdobędzie dyplom jeszcze przed zakończeniem tego semestru.
WhenKiedyThey will have crossed the border safely when you read this letter. Gdy czytasz ten list, oni już przekroczyli bezpiecznie granicę.
InZaIn two years they will have finished building this bridge. Za dwa lata zakończą budowę tego mostu.

Budowa czasu Future Perfect 

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect tworzone są według następującego wzoru:

Podmiot+will have+orzeczenie w III formie lub z końcówką -edreszta zdania

Przykładowe zdania:

He will have finished this article. On skończy ten artykuł.
She will have cooked dinner.Ona ugotuje obiad.
They will have left Australia by the end od June.Oni do końca czerwca wyjadą z Australii.

Warto zaznaczyć, że will have można skrócić do formy ’ll have.

Pytania w Future Perfect

Pytania w czasie Future Perfect tworzone są one na zasadzie inwersji:

Will+podmiot+have+orzeczenie w III formie  lub z końcówką -edreszta zdania

Przykładowe zdania:

Will you have arrived?Czy Ty przyjedziesz?
Will she have come by 5:00 pm?Czy ona przyjedzie przed 17:00?
Will they have picked you up by the end of the day?Czy oni odbiorą Cię do końca dnia?

Jak tworzyć przeczenia w czasie Future Perfect?

Zdania przeczące w czasie Future Perfect powstają poprzez dołożenie do czasownika will cząstki not, przy czym will not have można skrócić do wont have:

Podmiot+won’t have+orzeczenie w III formie lub z końcówką -ed+reszta zdania

Przykładowe zdania:

They will not have eaten by then.Do tego czasu oni nie będą jeść.
I will not have ran by 2 o’clock.Nie przybiegnę do 2:00.
We won’t have saved enough money by next year.Do przyszłego roku nie oszczędzimy wystarczająco pieniędzy.

→ Wpis, który może Cię zainteresować: Czas Future Continuous

Jak uczyć się czasu Future Perfect

Angielskie czasy zawsze przysparzały uczniom sporo problemów. Opanowanie czasu Future Perfect nie tylko wskazuje na wyższy poziom znajomości języka angielskiego, ale pozwala także na tworzenie zdań z dokładnym zaznaczeniem intencji i następstw czasów. Podczas nauki warto przypomnieć sobie czasowniki regularne (czyli te, które mają końcówkę -ed) oraz trzecią formę w tabelce czasowników nieregularnych. Dobrze jest też pokusić się o kilka godzin kursu angielskiego online z native speakerem, które przybliżą nam konstrukcję czasu i pozwolą przećwiczyć go podczas konwersacji z nauczycielem.

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.