(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

14 sie 2021

Liczebniki w języku angielskim – podstawowe informacje

Liczebniki w języku angielskim mogą wydawać się mało przydatne w sytuacjach towarzyskich, gdy zamarzy nam się, by zabłysnąć wyszukanym słownictwem. Warto jednak pamiętać, że liczebniki w języku angielskim, jak w każdym innym języku, są szalenie istotne – bez nich nie damy rady określić, ilu gramów mąki mamy użyć, by ciasto wyszło idealnie i które miejsce na olimpiadzie zajął ulubiony sportowiec. Dzięki nim możemy przypomnieć znajomym, kiedy mamy urodziny i nie zrozumiemy szefa, który przypomina nam, kiedy mamy deadline. Liczebniki w języku angielskim pozwalają nam na podanie istotnych danych, których nie będziemy mogli przekazać w inny sposób. Dlatego warto zapoznać się z nimi, by wiedzieć, jak używać ich poprawnie w języku angielskim. Poznajcie liczebniki w języku angielskim!

liczebniki angielski

Rodzaje liczebników w języku angielskim


Język angielski, mimo wielu wyjątków, jest bardzo uporządkowany, także w kwestii liczebników. Liczebniki w języku angielskim najprościej można podzielić na liczebniki główne i liczebniki porządkowe. Istotne są również liczebniki określające daty i ułamki. Na szczęście zasady tworzenia liczebników w języku angielskim są całkiem proste i przejrzyste. 

Liczebniki główne po angielsku


W języku angielskim liczebniki główne to tzw. cardinal numbers. Rozpoczynając przygodę z angielskim już na etapie przedszkola, uczniowie przy pomocy różnego rodzaju zabaw, piosenek i ćwiczeń, uczą się pierwszych liczebników głównych, bo na nich buduje się kolejne.

Liczebniki główne po angielsku to:

1one 
2two
3three
4four
5five
6six
7seven
8eight
9nine
10ten
11eleven
12twelve

Gdy zaczynamy przygodę z liczebnikami, nacisk należy położyć na naukę liczebników od 1 do 12. Dlaczego? Ponieważ tworzenie kolejnych, od 13 do 19, następuje w sposób regularny, poprzez dodanie końcówki -teen. Dodając końcówkę teen tworzymy kolejno:

13thirteen
14fourteen
15fifteen
16sixteen
17seventeen
18eighteen
19nineteen

Powyższa tabela wskazuje, że by utworzyć liczebnik 19, należy połączyć nineteen, jednak od tej zasady również są wyjątki: 13 to thirteen, a nie threeteen*, 15 zaś to fifteen, nie fiveteen*. 

Liczebniki angielskie powyżej 20

Krok kolejny to liczebniki w języku angielskim powyżej 20. Tworząc liczebniki główne, określające wielokrotności liczby 10, zasada jest bardzo prosta: dodajemy końcówkę -ty. Całość prezentuje poniższa tabela:

20twenty
30thirty
40forty
50fifty
60sixty
70seventy
80eighty
90ninety

Jak widać, w kilku przykładach są nieznaczne różnice: 30 to thirty, nie threety*, 50 to fifty, nie fivety*. 

W przypadku liczebników głównych nie można zapominać o:

0zero

Skoro poznaliśmy zasady tworzenia wielokrotności liczby 10, warto poznać kolejne liczebniki, które nazywamy liczebnikami złożonymi. Budujemy je poprzez połączenie dziesiątek z jednostkami (w pisowni połączone są one łącznikiem):

23twenty-three
38thirty-eight
45forty-five
52fifty-two
66sixty-six
71seventy-one
87eighty-seven
93ninety-three

Większe liczby w języku angielskim to:

100hundred
1000thousand
1000000million
1000000000billion

Wielocyfrowe konstrukcje w języku angielskim, wymagają zapamiętania wcześniejszych kroków, ale gdy opanuje się już podstawowe liczebniki, tworzenie kolejnych nie jest problemem:

200two hundred
315three hundred and fifteen 
456four hundred and fifty-six
1001one thousand and one
3400three thousand, four hundred
8918eight thousand, nine hundred and eighteen
100 516one hundred thousand five hundred and sixteen

→ Wpis, który może Cię zainteresować: Godziny po angielsku

Liczebniki porządkowe w języku angielskim

Zadaniem liczebników porządkowych jest podanie kolejności: kto był pierwszy na mecie, kto zdobył ostatnie miejsce w wyborach, którego dnia należy zapłacić rachunek. Największym problemem w przypadku angielskich liczebników porządkowych jest niekoniecznie ich budowa, lecz wymowa. Nazwę amerykańskiego studia filmowego 20th Century Studios zapisuje się bardzo łatwo, prawda? A czy każdy wie, jak wymawiać to dziwne 20th?

W przypadku liczebników porządkowych należy zapamiętać tylko cztery odpowiednie końcówki:

pierwszyfirst1st
drugisecond2nd
trzecithird3rd
czwartyfourth4th
piątyfifth5th
szóstysixth6th

Jak widać, końcówka -st pojawia się przy liczebniku ‘pierwszy’, –nd przy ‘drugi’, –rd przy ‘trzeci’, zaś –th pojawia się w liczebnikach od 4. do 20. Większe liczebniki tworzymy analogicznie:

31stthirty-firsttrzydziesty pierwszy
42ndforty-secondczterdziesty drugi
153rdone hundred fifty-thirdsto pięćdziesiąty trzeci
207thtwo hundred seventhdwieście siódmy

Jak czytać ułamki w języku angielskim?

Ułamki to również przykłady liczebników, które warto znać:

1/2one halfjedna druga (połowa)
1/3one thirdjedna trzecia
1/4one quarterjedna czwarta (ćwierć)
1/5one fifthjedna piąta
3/4three quarterstrzy czwarte (trzy ćwierci)
5/6five sixthspięć szóstych 
1 1/4one and a quarterjeden i jedna czwarta
1 1/2one and halfjeden i pół

Specyfika ułamków zwykłych (vulgar fractions) polega na tym, że w wymowie łączymy liczebniki główne z porządkowymi. Licznik to liczebnik główny, np. one, two, three, mianownik zaś to liczebnik porządkowy: third, fourth, fifth. Jeśli zaś chodzi o ułamki dziesiętne lub liczby dziesiętne (decimal fractions), składają się one wyłącznie z liczebników głównych, a przecinek czytamy jako ‘punkt’ ‒ point – to tzw. separator dziesiętny.

Ważne: cyfrę zero wymawiamy jak nought [no:t] lub oh [ou]:

1,5one point five
0,75oh point seventy-five

Procenty w języku angielskim


Procenty w języku angielskim to połączenie liczebników głównych z frazą per cent (pisownia łączna ‒ percent także jest prawidłowa i typowa dla American English):

0,01%point zero one per cent
0,2%point two per cent
4%four per cent
5,3%five point three per cent
45,9%forty-five point nine per cent

Daty w angielskim ‒ jak je czytać? 

Do zapisu daty w języku angielskim potrzebny jest liczebnik, miesiąc i rok.

styczeńJanuary
lutyFebruary
marzecMarch
kwiecieńApril
majMay
czerwiecJune
lipiecJuly
sierpieńAugust
wrzesieńSeptember
październikOctober
listopad November 
grudzieńDecember

Odczytywanie roku na ogół polega na podzieleniu go na dwie części:

1986nineteen eighty-six
1234twelve thirty-four

Uwaga: 

1900nineteen hundred
1700seventeen hundred

Rok 2000 i kolejne należy odczytywać w następujący sposób: 

2000two thousand
2002two thousand and two
2015two thousand fifteen

W Wielkiej Brytanii daty zapisuje tak jak w Polsce: dzień, miesiąc rok. Amerykanie zaczynają od miesiąca, następnie podają dzień i na końcu rok.

Przykładową datę w British English można zapisać w ten sposób:

the Second of January, 2000
2nd January 2000
2 January 2000
2/2/2000

Warto pamiętać, że przy odczytywaniu dat, należy dodać przedimek the i przyimek of, zatem powyższą datę odczytujemy jako: the second of January.

Jednostki miary w języku angielskim

W Wielkiej Brytanii obowiązuje zarówno system metryczny, znany także w Polsce, czyli metry, gramy i litry, jak i system imperialny. W USA należy posługiwać się tylko jednostkami imperialnymi. Przykładowe jednostki to:

calinch
stopafoot
jardyard
milamile
pintapint
kwartaquart
galongallon
uncjaounce
funtpound

→ Mamy dedykowany wpis na ten temat: Angielskie jednostki miary i wagi

Jak nauczyć się angielskich liczebników ‒ podsumowanie

Liczebniki w języku anielskim i ich naukę najlepiej zacząć od opanowania liczebników głównych (to jeden z pierwszych etapów nauki języka angielskiego), zarówno w mowie i w piśmie, by następnie wprowadzać wieloelementowe liczebniki porządkowe, liczebniki złożone i liczebniki oznaczające. A następnie, na tej podstawie, ćwiczyć podawanie ułamków, procentów, dat.

Dobrym sposobem na naukę angielskiego jest skorzystanie z pomocy specjalistów, mowa tutaj o nauce języka przez internet. Angielski z native speakerem online może być świetnym sposobem uczenia się języka na każdym poziomie zaawansowania. Warto wybrać dobry kurs angielskiego online, który przeprowadzi nas przez kolejne poziomy nauczania. 

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.