fbpx

22 Wrz 2020

Zastosowanie i budowa czasu Past Continuous

Omówiliśmy już sporo różnych czasów, ale angielski to prawie bezdenna studnia pełna ciekawych konstrukcji i zastosowań, dlatego znajdziemy jeszcze kilka, które warto znać. Dziś na warsztat trafia przeszła wersja czasu, który już dobrze znamy. Omówimy więc czas Past Continuous.

past continuous TalkBack

Budowa czasu Past Continuous

Jeśli pamiętacie zasady budowy czasu Present Continuous, to Past Continuous to bułka z masłem. Szybkie przypomnienie: Present Continuous tworzymy przez dodanie po podmiocie odpowiednio odmienionego czasownika be, a następnie za nim dajemy czasownik z końcówką -ing, a po nim resztę zdania. Dla przykładu:

 • I am walking home → Idę do domu.
 • He is preparing dinner → On szykuje kolację
 • We are playing a card game → Gramy w grę karcianą

Jak możemy się domyślić, Past Continuous wygląda bardzo podobnie – jedyna zmiana to czasownik be, który zamieniamy na czas przeszły (czyli was w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej i were wszędzie indziej). Reszta zdania jest dokładnie taka sama:

 • I was walking home → Szedłem do domu
 • He was preparing dinner → On szykował kolację
 • We were playing a card game → Graliśmy w grę karcianą

Pozostałe zasady – czyli tworzenie pytań i przeczeń, również są podobne, więc szybko na nie spójrzmy.

Pytania i przeczenia w Past Continuous

Będziemy trochę jak zdarta płyta – ale nic nie poradzimy na to, że Past Continuous i Present Continuous są tak podobne. I podobnie tworzy się też w nich pytania, przez znaną nam już dobrze inwersję. Ponieważ mamy tu posiłkowe was/were, nie musimy nic więcej dodawać, wystarczy zamienić je miejscami z podmiotem. Przykłady trochę “podrasujemy”, żeby zadawanie ich miało więcej sensu:

 • Were you walking home? → Czy ty szedłeś/wy szliście do domu?
 • Was he preparing dinner? → Czy on szykował kolację?
 • Were they playing a card game? → Czy oni grali w grę karcianą?

Klasycznie, przeczenia konstruujemy przez dodanie not, które przyczepiamy do was/were:

 • I wasn’t walking home → Nie szedłem do domu.
 • He was not preparing dinner → Nie szykował kolacji.
 • We weren’t playing a card game → Nie graliśmy w grę karcianą.

Zastosowanie Past Continuous

Słyszycie ten zgrzyt? Tak tak – ta płyta ma na sobie jeszcze jedną melodię.

Present Continuous wykorzystywaliśmy wtedy, kiedy mówiliśmy o czynności trwającej w chwili obecnej. Pamiętacie, jak przydatne były nam tam wyrażenia at the moment albo now, które podkreślały teraźniejszość?

Past Continuous w swoim najpowszechniejszym użyciu służy do tego samego, z tym, że czynność o której mówimy trwała w przeszłości i już się zakończyła – tak jak w przykładach wcześniejszych. Szliśmy do domu i trochę to trwało, ale już dotarliśmy. Szykował kolację, a jest to proces który też musi chwilę potrwać. Graliśmy w grę, a gry, jak wiemy, potrafią zajmować długie godziny.

Zwróćcie uwagę, że w tłumaczeniu przykładów podajemy formy niedokonane czasowników po polsku. Czy po angielsku jednak robiłoby to jakąś różnicę, czy użyjemy Past Simple czy Past Continuous? Jak te dwa czasy współgrają ze sobą?

Past Continuous a Past Simple

Oba czasy służą do mówienia o przeszłości – to już wiemy. Past Simple, jak może pamiętacie, to czas dokonany, czyli wydarzenie już się odbyło i zakończyło, bez wpływu na chwilę obecną. Ale… czy nie podobnie działa Past Continuous? Nim również opisujemy wydarzenie, które się skończyło, tylko że trwało w przeszłości.

Tak, te czasy są bardzo podobne w swoim zastosowaniu. Popatrzmy na kilka przykładów.

Kiedy mówimy o dwóch wydarzeniach, które miały miejsce w tym samym czasie, możemy wymiennie stosować oba czasy, a nawet je wymieszać:

 • While he was watching TV, his wife was reading a book.
 • While he watched TV, his wife read a book.
 • While he was watching TV, his wife read a book.
 • While he watched TV, his wife was reading a book.

Te zdania w warstwie znaczeniowej mówią praktycznie to samo, czyli że on oglądał telewizję, a jego żona czytała książkę. Tak naprawdę pierwszy przykład najbardziej podkreśla jednak to, że obie te czynności były w trakcie w tym samym okresie czasu.

Z drugiej bowiem strony możemy wykorzystać drobną różnicę znaczenia obu tych czasów żeby uwypuklić, że jedna z tych czynności trwała razem z drugą, ale się w tym czasie zakończyła. W takim przypadku drugi przykład możemy zinterpretować tak, że w czasie kiedy on oglądał telewizję, jego żona przeczytała książkę. Od czego zależy, jak powinniśmy to zdanie rozumieć? Jak to zwykle bywa, od kontekstu. Jeśli zależy nam na podkreśleniu, że jedna z tych czynności uległa zakończeniu w trakcie trwania drugiej, opiszemy ją Past Simple.

Do mówienia o czynnościach, które powtarzały się w przeszłości, używamy zwykle Past Simple. W potocznym, mówionym angielskim, możemy jednak użyć Past Continuous w dość specyficznym wyjątku – kiedy mówimy o czynnościach, które powtarzały się w przeszłości, ale tylko przez określony okres:

 • When he lived in Germany, he was going to an opera once a month.
 • When he lived in Germany, he went to opera once a month.

I znów, oba te zdania mają praktycznie takie samo znaczenie. Nasz określony okres to “kiedy mieszkał w Niemczech”, czynnością powtarzaną w tym czasie były wizyty w operze.

Możemy także zastosować Past Continuous, jeśli mówimy o czynnościach które powtarzały się zaskakująco często:

 • In August, I was getting a flat tire every week → W sierpniu łapałem gumę co tydzień.
 • He was getting those weird silent calls too some time ago → Jakiś czas temu on też dostawał takie dziwne głuche telefony.

Znów mamy tu określony (mniej lub bardziej) fragment czasu, w którym coś działo się bezprecedensowo często – częściej niż zwykle bądź lub kiedykolwiek wcześniej. Tu ważny jest dokładnie ten element zaskoczenia, które mówca wyraża używając past continuous.

Past Continuous w przyszłości

Tak tak, to nie literówka. Past Continuous, tak jak Present Continuous, możemy użyć do opisywania przyszłych planów w połączeniu z następującymi czasownikami:

 • Consider + ing
 • Hope to
 • Intend to
 • Plan to/plan on +ing
 • Think about/of +ing
 • Wonder about

Tutaj różnica leży w stopniu definitywności naszych planów. I tak:

 • We are considering moving to Warsaw.

Jest bardziej konkretnym i pewnym planem niż:

 • We were considering moving to Warsaw.

W drugim przypadku to takie bardziej gdybanie, rozmyślanie na jakiś temat. W pierwszym zaś mówimy, że rozważamy przeprowadzkę i jest to plan, o którym już rozmawiamy.

 • We were hoping to book a table at that new place next week → Mieliśmy nadzieję na rezerwację stolika w tym nowym miejscu w przyszłym tygodniu
 • We are hoping to book a table at that new place next week → Mamy nadzieję na rezerwację stolika w tym nowym miejscu w przyszłym tygodniu.

Znów, pierwsze to rozważania “a może byśmy”, “może się uda”, zaś drugie wyraża konkretną nadzieję, że mamy realne szanse.

Typowe zwroty w Past Continuous

W Present Continuous pomagały nam now czy at the moment, w Present Simple takie zwroty jak always, usually, normally, w Past Simple mogliśmy użyć określeń przeszłości, na przykład: last week/month/year, yesterday, an hour/a week/three years ago. I właściwie ta ostatnia grupa najbardziej pomoże nam również w Past Continuous.

Pomocne mogą być też określenia takie jak when, while, as, które ułatwiają nam nam “ułożenie” wydarzeń na osi czasu. Są one dość charakterystyczne do zdań, w których ważne jest podkreślenie, że dwie czynności wydarzyły się w jednym czasie.

Podsumowanie

Kiedy używać czasu Past Continuous

Przede wszystkim, czasu Past Continuous używamy do mówienia o czynnościach, które trwały w przeszłości i już się zakończyły.

Budowa zdania w Past Continuous

Zdania w Past Continuous budujemy tak samo, jak w Present Continuous, jedynie be odmieniamy na czas przeszły na was/were:

 • Zdania twierdzące: podmiot + was/were + -ing
 • Zdania pytające: was/were + podmiot + -ing
 • Zdania przeczące: podmiot + was/were + not + -ing

Jak widzicie, wystarczy poznać czas Present Continuous, a Past Continuous pójdzie gładko. Oba czasy mają podobną budowę i zastosowanie, różnią się tylko tym, że pierwszy mówi o teraźniejszych czynnościach, które trwają, a drugi – o przeszłych, które trwały. Sprawdźcie się w naszych ćwiczeniach!

Ćwiczenia Past Continuous

Pobierz ćwiczenia Past Continuous
Pobierz kartę odpowiedzi Past Continuos

Autor: Leah Morawiec, nauczycielka, doświadczony Native Speaker i właścicielka TalkBack.