(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

20 cze 2024

Another vs. other – ważne różnice i zastosowanie

Other i another – takie podobne, a takie inne. Musimy pamiętać, że nie używamy tych słów jako synonimów, istnieją bowiem konkretne zasady gramatyczne, które mówią, w jakich połączeniach można je stosować. Czas na porównanie another vs. other.

another vs other

Kiedy używamy another w języku angielskim?

Gdy ktoś mówi another, wielu z nas słyszy od razu słyszy w głowach twardy bas gitary z utworu „Another one bites the dust” śpiewanego głosem Freddiego Mercury’ego. Samo słowo another zawsze należy łączyć z rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej – to kluczowa zasada. 

Another możemy tłumaczyć jako jeszcze jeden / jedna / jedno:

Another cup of coffee, please.Jeszcze jedną kawę proszę.
I need another minute to finish this task.Potrzebuję jeszcze jednej minuty, żeby skończyć to zadanie.
Can you give me another chance?Czy możesz dać mi jeszcze jedną szansę?

Połączony z liczebnikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, another tłumaczymy też jako inny/inna/inne:

I’m looking for another job.Czytam innej pracy.
Do you have another question?Czy masz inne pytanie?
Let’s try another way.Spróbujmy innego sposobu.

To wciąż nie koniec. Another to też następny/następna/następne, gdy pojawia się seria wymienianych rzeczy:

Another day, another dollar.Kolejny dzień, kolejny dolar.
One step at a time, another one is coming.Krok po roku, nadchodzi kolejny.
Another chapter in our story is about to begin.Kolejny rozdział naszej historii właśnie się zaczyna.

Another to też kolejny, jeszcze jeden, jakiś inny.

Other i the other – różnice w zastosowaniu

Other zarezerwowany jest dla liczby mnogiej i dla rzeczowników niepoliczalnych. Również tłumaczony jest jako inny, ale w liczbie mnogiej: inne/inni

I have other things to do.Mam inne rzeczy do zrobienia.
I like other types of music.Lubię inne gatunki muzyki.
I have other plans for today.Mam inne plany na dzisiaj.

Żeby nie było zbyt łatwo, other może być używane także z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, gdy mamy jeszcze inny określnik, np.:

Some other time.Innym razem.
No other man treated me like that.Żaden inny mężczyzna nie traktował mnie tak.
Our other neighbor is a doctor.Nasz inny sąsiad jest lekarzem.

Z kolei the other może być łączone zarówno z liczbą pojedynczą, jak i mnogą. Wówczas the other tłumaczymy jako drugi/druga/drugie w liczbie pojedynczej i pozostali/pozostałe w liczne mnogiej jako element danego zbioru. 

This shirt is a little too big. Maybe the other one in the back will fit better.Ta koszula jest trochę za duża. Może ta druga z tyłu będzie lepiej pasować.
There are two paths leading up the mountain. We took this one, but I’m curious about the other.Na górę prowadzą dwie ścieżki. My poszliśmy tą, ale jestem ciekawy tej drugiej.
I usually take the bus to work, but today I decided to try the other route and see if it’s faster.Zwykle jeżdżę do pracy autobusem, ale dziś postanowiłem wypróbować inną trasę i zobaczyć, czy jest szybsza.

Liczba mnoga, czyli others i the others

Jeśli dodamy do other końcówkę -s, to utworzymy liczbę mnogą, jak to bywa w języku angielskim. Others zatem używamy, gdy chcemy zastąpić rzeczownik, właśnie w liczbie mnogiej, kiedy rzeczowniki, czyli osoby, rzeczy, nie są określone. Others można tłumaczyć zatem jako inni/inne, np.:

We gathered around the campfire, sharing stories with others.Siedzieliśmy zgromadzeni wokół ogniska, dzieląc się historiami z innymi.
The park was busting with activity as children played and others relaxed on benches.W parku panował gwar, dzieci się bawiły, a inni relaksowali się na ławkach.
The aroma of freshly baked cookies filled the air, tempting others in the house.Zapach świeżo upieczonych ciasteczek roznosił się w powietrzu, kusząc innych domowników.

The others odnosi się również do liczby mnogiej, przy czym grupa osób, czy też rzeczy, które mamy na myśli, jest dużo bardziej sprecyzowana. The others tłumaczymy w takiej sytuacji jako pozostali/pozostałe. Przykłady pozwolą wyjaśnić tę zawiłość lepiej:

Leave your shoes by the door. The others have already taken theirs off.Zostaw buty przy drzwiach. Pozostali już zdjęli swoje.
The captain gave instructions to the crew. The others listened carefully.Kapitan wydał polecenie załodze. Inni słuchali uważnie.
The teacher announced a test. Some students groaned, while the others seemed prepared.Nauczyciel zapowiedział sprawdzian. Wśród niektórych uczniów rozległy się jęki, podczas gdy inni wydawali się przygotowani.

Zaimki wzajemne one another oraz each other

Angielskie zaimki wzajemne each other i one another stosowane są, gdy osoby robią coś w relacji do siebie nawzajem, czyli czynność zachodzi między dwiema lub więcej osobami. Może się zatem wydawać, że zwroty te to synonimy, ale należy je stosować w różnych sytuacjach. 

Each other używamy wtedy, gdy zachodzi relacja między dwiema osobami. One another – gdy relacja następuje między więcej niż dwiema osobami, np.:

Paula and Dave love each other.Paula i Dawid kochają się.
The members of the committee respected one another.Członkowie komitetu szanowali się.

One another używa się w kontekście formalnym, natomiast each other – w nieformalnym, np.:

They helped each other with the homework.Pomagali sobie wzajemnie w zadaniu domowym.
The countries need to work with one another to solve the climate crisis.Kraje muszą pomagać sobie nawzajem, by rozwiązać kryzys klimatyczny.

Another vs. other – podsumowanie

Jeśli chcecie prawidłowo tworzyć zdania z other i another, potrzebna wam będzie wiedza o zasadach użycia, ale również kontekst wypowiedzi, a w tym chętnie pomoże jeden z naszych lektorów, jeśli wybierzecie kurs native speaker online. Warto pamiętać o podstawie: another używane jest do określania dodatkowej osoby, rzeczy lub wydarzenia, zaś other do porównywania dwóch lub więcej rzeczy lub do określania drugiej osoby, rzeczy lub wydarzenia. Another stosuje się z liczbą mnogą, a other liczbą pojedynczą. Warto też zwrócić uwagę na angielskie idiomy, które szczególnie polubili muzycy w swoich piosenkach, np. one way or another!

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.