(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

11 paź 2022

Angielskie przysłówki sposobu – najważniejsze przykłady

Przysłówki to części mowy, o których często zapominamy podczas nauki języka. Można powiedzieć: „a szkoda!”, bo zarówno w języku polskim, jak i angielskim mamy wiele rodzajów przysłówków i wszystkie są istotne. Możemy wymienić przysłówki miejsca, czasu, sposobu, które doskonale dopełniają zdania, sprawiając, że komunikaty są kompletne, pomagając określać cechy, czynności czy stany. W tym artykule angielskie przysłówki sposobu.

przysłówki sposobu angielski TalkBack

Angielskie przysłówki sposobu – podstawowe informacje

Angielskie przysłówki sposobu, czyli adverbs of manner, to nieodmienne części mowy, które odpowiadają na pytania: jak?, w jaki sposób? Dzięki nim wypowiedź jest urozmaicona i bardziej dynamiczna. Warto je stosować, by być lepiej zrozumianym w podawaniu komunikatów.

Przeanalizujmy: w zdaniu On gotuje nie wiemy, czy gotuje ogólnie, czy gotuje teraz. Jeśli do tego zdania dodamy przysłówek sposobu, np. dobrze, wówczas cały komunikat staje się bardziej rozbudowany, daje lepszą wiedzę na temat zdarzenia.

Najważniejsze przysłówki sposobu w języku angielskim

Warto zapoznać się z najpopularniejszymi i najważniejszymi przysłówkami sposobu w angielskim. Słówka te najpewniej są Wam znane, tylko trzeba je dobrze zapamiętać.

Najważniejsze przysłówki sposobu w języku angielskim to:

badlyźle
fastszybko
politelyuprzejmie
punctuallypunktualnie
silentlycicho
mortallyśmiertelnie
sadlysmutnie
patientlycierpliwie
quietlycicho
slowlypowoli
seriouslypoważnie
perfectlyperfekcyjnie
straightprosto
fluentlypłynnie
poorlybiednie
somehowjakoś
stronglysilnie
welldobrze
stupidlygłupio
honestlyszczerze
painfullyboleśnie
selfishlysamolubnie
carefullyostrożnie
madlyszalenie
beautifullypięknie
nervouslynerwowo
promptlynatychmiast
kindlyuprzejmie
fatallyśmiertelnie, pechowo
innocentlyniewinnie
busilypracowicie
lazilyleniwie
hungrilyłapczywie
justlysprawiedliwie 
accidentallyprzypadkowo
gracefullywdzięcznie
elegantlyelegancko
powerfullypotężnie
cruellyokrutnie
gentlyłagodnie
generouslyhojnie
faithfullywiernie
noisilygłośno
quicklypospiesznie
openlyotwarcie
nearlyprawie, blisko
awkwardlyniezręcznie
easilybezproblemowo
calmlyspokojnie

Jak widać, tworzenie przysłówków sposobu nie przynosi wielu problemów, ponieważ w większości przypadków powstają one poprzez dodanie do przymiotnika lub rzeczownika końcówki ‑ly, np.:

słówko bazowe– j. polskisłówko bazowe– j. angielskiprzysłówek– j. angielskiprzysłówek– j. polski
miłynicenicelymiło, mile
oryginalnyoriginaloriginallyoryginalnie
przejrzystyclearclearlyprzejrzyście
złybadbadlyźle
możliwypossiblepossiblymożliwie

Wyjątki:

słówko bazowe– j. polskisłówko bazowe– j. angielskiprzysłówek– j. angielskiprzysłówek– j. polski
dobrygoodwelldobrze
szybkifastfastszybko
ciężkihardhardciężko

Jeśli wyraz kończy się na literę ‑y, wówczas przed dodaniem końcówki ly należy zamienić y na i:

słówko bazowe– j. polskisłówko bazowe– j. angielskiprzysłówek– j. angielskiprzysłówek– j. polski
łatwyeasyeasilyłatwo 
szczęśliwyhappyhappilyszczęśliwie
pomyślnyluckyluckilypomyślnie

Przykłady użycia przysłówków sposobu w języku angielskim

Ucząc się angielskich przysłówków, każdego rodzaju, nie tylko przysłówków sposobu, warto uzupełniać nimi zdania, by tworzyć lepsze, bardziej rozbudowane i ciekawsze komunikaty.

Skoro już wiemy, jak tworzyć przysłówki, warto sprawdzić, gdzie należy je umieścić w zdaniu. 

Najczęściej znajdują się one po orzeczeniu lub po dopełnieniu, ale często znajdują się także na końcu zdania.

Przykładowe zdania z użyciem adverbs of manner:

She speaks English very well.Ona mówi po angielsku bardzo dobrze.
I think you write beautifully.Myślę, że piszesz pięknie.
We don’t work hard.Nie pracujemy tu ciężko.
He opened the door quietly.Otworzył drzwi cicho.
I haven’t seen him recently.Nie widziałam go ostatnio.
They spoke in a friendly way.Mówili w przyjazny sposób. 
He drives too fast.On prowadzi za szybko.
The teacher spoke so quietly, so I didn’t hear him.Nauczyciel mówił tak cicho, że go nie słyszałam.
My mum usually arrives early.Moja mama zazwyczaj przyjeżdża wcześniej.
She kindly offered her help, when I was sick.Ona uprzejmie zaoferowała pomoc, gdy byłam chora.
I love you deeplyKocham cię głęboko.
You should get dentist check-ups regularly.Powinieneś chodzić na kontrole dentystyczne regularnie.
He behaves very rudely.On zachowuje się bardzo niegrzecznie.
Don’t arrive late.Nie przyjdź spóźniony.
Act politely when you meet Tom Hanks.Zachowuj się grzecznie, gdy poznasz Toma Hanksa.
The children play happily together.Dzieci bawiły się razem radośnie.
He can play sports well, he is so strong.On umie dobrze uprawiać sport, jest taki silny.
You have to pick up a baby carefully.Musisz ostrożnie podnieść dziecko.
You shouldn’t eat so slowly.Nie powinieneś jeść tak wolno.
Stop talking so loudly, you are in library!Przestań mówić głośno, jesteś w bibliotece! 
She suddenly began to cry.Ona nagle zaczęła płakać.
Push the wardrobe hard.Popchnij mocno szafę.
My brother dances so poorly.Mój brat kiepsko tańczy.
Get dressed fast! We are late!Ubieraj się szybko! Jesteśmy spóźnieni.
My dad listens to music loudly.Mój tata głośno słucha muzyki.

Przysłówki sposobu w języku angielskim – podsumowanie

Przysłówki sposobu nietrudno utworzyć ani zrozumieć, jaką mają funkcję. Za to ich stosowanie wynosi Twój angielski na wyższy poziom, podobnie jak angielski online z native speakerem. Przysłówki sposobu dynamizują konwersację, wskazują na lepszą znajomość języka, a przy tym pozwalają precyzyjniej się wypowiadać. Doskonałym pomysłem jest także uczenie się angielskich przysłówków sposobu poprzez zestawianie przeciwieństw, np. badly – well, carelesslycarefully, happilysadly. Przysłówki warto znać i warto je stosować!

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.